bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2021

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2021

W 2021 r. nie wpłynęły do Komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 30.06.2022
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 30.06.2022
Dokument oglądany razy: 194