bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Samodzielne Oddziały Kliniczne

  • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny
  • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Kliniczny Dermatologiczny
  • Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii im. płk. prof. dr. med. Stanisława PokrzywnickiegoOpublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 16.11.2021
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 23.10.2012
Dokument oglądany razy: 36 281