bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2020

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2020

W 2020 r. nie wpłynęły do Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Joanna Strabel
Publikacja dnia: 21.06.2021
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 21.06.2021
Dokument oglądany razy: 662