bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2019

 Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2019

W 2019r. nie wpłynęły do Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Joanna Strabel
Publikacja dnia: 29.06.2020
Podpisał: Joanna Strabel-Gronowska
Dokument z dnia: 29.06.2020
Dokument oglądany razy: 631