bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2018

Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2018

W 2018r. nie wpłynęły do Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 19.06.2019
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 19.06.2019
Dokument oglądany razy: 829