bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Zbiorcza informacja o petycjach

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018.870) corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 19.06.2019
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 4 126