bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2016

W 2016r. nie wpłynęły do Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 30.03.2018
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 27.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 693