bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

2015

W 2015r. nie wpłynęły do Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy petycje, które zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach winny być rozpatrywane w trybie wymienionej ustawy.Opublikował: Łukasz Błażejewski
Publikacja dnia: 13.02.2018
Podpisał: - -
Dokument z dnia: 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 3 094