bip.gov.pl
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ z Polikliniką w Bydgoszczy

Wersje archiwalne: Deklaracja dostępności

Wersja z dnia: 06.12.2021
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana personelu odpowiedzialnego za procedurę.

Wersja z dnia: 25.01.2021
Powód wprowadzenia zmian: -